Gminny Program Rewitalizacji - zaproszenie na spotkanie dla partnerów

Dodano: 2016-10-11 | Autor: Piotr Kłodawski | Wyświetleń: 365

W związku z realizowanym przez Gminę Opoczno projektem pod nazwą:
„Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Opoczno”

zapraszamy wszystkich partnerów rewitalizacji na spotkanie informacyjno-warsztatowe
mające na celu poznanie oczekiwań i potrzeb interesariuszy rewitalizacji
oraz wypracowanie kluczowych założeń dokumentu.
Miejsce spotkania: Miejski Dom Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego 4 (sala kameralna)

Termin: 19 października 2016 r., godz. 15 00