Klub Seniora MDK

Klub Seniora skupiony w strukturach Miejskiego Domu Kultury powstał w 2019 r. z inicjatywy Zdzisława Miękusa, dyrektora opoczyńskiego „emdeku”.

Klub jest miejscem aktywizacji osób starszych - zarówno pod względem społecznym jak i kulturalnym. Stanowi on dodatkową przestrzeń, w której opoczyńscy seniorzy mogą się ze sobą spotykać i rozwijać swoje pasje.

Obecnie w Klubie skupionych jest przeszło 60 zadeklarowanych seniorów.

W kalendarz klubowiczów na stałe wpisały się między innymi czwartkowe spotkania (odbywające się co drugi tydzień) pod hasłem „Herbatka u Tadka”, w czasie których seniorzy - przy kawie, herbacie i ciastku - mają okazję spotkać się z ciekawymi osobowościami, pasjonatami i ekspertami.

W ramach Klubu Seniora MDK uruchomiona została również sekcja plastyczna i gimnastyczna.