Historia MDK

Miejski Dom Kultury w Opocznie powstał we wrześniu 1979 r. W jego otwarciu wzięła udział Mira Zimińska-Sygietyńska, która dokonała odsłonięcia tablicy informującej o przyjęciu przez "Mazowsze" patronatu nad placówką.

W 10. rocznicę istnienia placówki dyrektor Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" Mira Zimińska-Sygietyńska odsłoniła tablicę poświęconą Tadeuszowi Sygietyńskiemu. Od tej pory dom kultury nosi jego imię. To z terenu Opoczna Tadeusz Sygietyński, twórca Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” czerpał wiedzę, zbierał przyśpiewki i utwory ludowe, zdobywał stroje dla swoich tancerzy. Opoczno i okolice były kolebką i źródłem inspiracji twórczej T. Sygietyńskiego.

Po dzień dzisiejszy Zespół rozpoczyna swój koncert tańcem opoczyńskim. Folklor jest bardzo ważnym elementem działalności Miejskiego Domu Kultury, gdyż jest wyborem tradycji, nadaje kulturze narodowej cechy stylu ludowego, wzmacnia poczucie swojskości, lokalności, tożsamości kulturowej, realizuje funkcje zabawowe, estetyczne. Znaki tradycji ludowej: strój, taniec, pieśń, symbole chłopskiego etosu służą wzmacnianiu wspólnot typu emocjonalnego i są wykorzystywane w obchodach uroczystości narodowych i religijnych, obrzędowości świątecznej, festynach, zabawach.