A A A    

Nasza działalność

Kategoria: Nasza działalność   Dodano: 28 października 2015    Wyświetleń: 7050   Autor: Administrator

Nadrzędnym celem działalności Miejskiego Domu Kultury jest prowadzenie wielokierunkowych przedsięwzięć zaspokajających potrzeby kulturalne mieszkańców gminy oraz upowszechnianie i promocja kultury regionu opoczyńskiego w kraju i za granicą.

MDK jest również placówką wychowania pozaszkolnego uzupełniającą i wzbogacającą proces edukacji dzieci i młodzieży. Działa na rzecz właściwego zagospodarowania czasu wolnego, sprzyja rozwojowi zainteresowań i pasji, a także opiekuje się i promuje szczególnie uzdolnione dzieci i młodzież. Uczestnictwo w zajęciach stwarza szansę do rozwoju talentów, jest satysfakcją i sposobem samorealizacji, inspiruje i promuje kreatywną aktywność.

Oferta kulturalna MDK zaspokaja zarówno potrzeby mieszkańców miasta jak i wsi. Propozycje wydarzeń kulturalnych „emdeku” skierowane są do wszystkich grup wiekowych.

Miejski Dom Kultury jest wiodącą placówką kultury w Gminie Opoczno, realizującą program polityki kulturalnej. Jest również jej wizytówką i strategicznym nośnikiem promocyjnym. Promuje „amatorski ruch artystyczny” (ara), proponuje między innymi koncerty muzyczne, występy estradowe, spektakle teatralne, spotkania autorskie, wystawy, wernisaże i konkursy recytatorskie.