A A A    

Historia MDK

Kategoria: Historia MDK   Dodano: 28 października 2015    Wyświetleń: 7249   Autor: Administrator

Miejski Dom Kultury w Opocznie powstał we wrześniu 1979 r. W jego otwarciu wzięła udział Mira Zimińska-Sygietyńska, która dokonała odsłonięcia tablicy informującej o objęciu przez "Mazowsze" patronatu nad placówką.

W 10. rocznicę istnienia opoczyńskiej intytucji kultury dyrektor Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" - Mira Zimińska-Sygietyńska odsłoniła tablicę poświęconą swojemu mężowi Tadeuszowi Sygietyńskiemu. To właśnie od tej pory Miejski Dom Kultury nosi imię tego wspaniałego kompozytora, dyrygenta, pedagoga muzycznego i założyciela "Mazowsza”.

Warto podkreślić, że właśnie z terenu Opoczna Tadeusz Sygietyński czerpał wiedzę odnośnie naszej bogatej tradycji i kultury ludowej, zbierał przyśpiewki i utwory ludowe, a także zdobywał stroje dla swoich tancerzy. Opoczno i okoliczne miejscowości stały się więc kolebką i źródłem inspiracji twórczej T. Sygietyńskiego. Po dzień dzisiejszy "Mazowsze" rozpoczyna swój koncert tańcem opoczyńskim.

Folklor jest bardzo ważnym elementem działalności Miejskiego Domu Kultury, a to dlatego, że jest on tożsamy z naszą tradycją, nadaje kulturze narodowej cechy stylu ludowego, wzmacnia poczucie swojskości, lokalności i tożsamości kulturowej, a także realizuje funkcje zabawowe i estetyczne.

Znaki tradycji ludowej: strój, taniec, pieśń - symbole chłopskiego etosu - do dziś służą wzmacnianiu wspólnot typu emocjonalnego i są wykorzystywane w obchodach uroczystości narodowych i religijnych, a także w obrzędowości świątecznej, festynach i zabawach.