Instruktorzy

Głównym celem Miejskiego Domu Kultury w Opocznie jest edukacja, ale również promocja młodych talentów i ich działalności w regionie łódzkim, w kraju i poza jego granicami.

Instruktorzy naszej placówki kształcą dzieci w następujących dziedzinach:

- muzyka                

- taniec ludowy

- teatr młodzieżowy

- nauka gry na instrumentach: gitara, skrzypce, akordeon, perkusja, keyboard, pianino

- modelarstwo

- fotografia

- plastyka,

- rękodzieło

Ponadto w MDK działają:

- zespoły wokalno - muzyczne Kół Gospodyń Wiejskich

- zespół "Cantabile"

- Orkiestra Miejska

- Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej "Tramblanka"

- Studio Piosenki "Ton"

- Grupa Teatralna "SERMO"

Instruktorzy MDK wyjeżdżają z uczestnikami zajęć na różnorakie konkursy, zawody i przeglądy, zajmując często najwyższe miejsca.