Instruktorzy

Głównym celem Miejskiego Domu Kultury w Opocznie jest edukacja, ale również promocja młodych talentów i ich działalności w regionie łódzkim, w kraju i poza jego granicami.

Instruktorzy naszej placówki kształcą dzieci w następujących dziedzinach:

- muzyka,                     

- taniec: ludowy, sportowy,

- teatr młodzieżowy, dziecięcy

- nauka gry na instrumentach: gitara, skrzypce, akordeon, perkusja, keyboard, pianino,

- modelarstwo,

- fotografia,

- plastyka,

- rękodzieło.

Ponadto w MDK działają:

- zespoły: wokalne, muzyczne, rockowe,

- chór seniora,

- Orkiestra Miejska,

- ZPiT "Tramblanka".

Instruktorzy MDK wyjeżdżają z uczestnikami zajęć na różnorakie konkursy, zawody, przeglądy, zajmując często najwyższe miejsca.