Koła Gospodyń Wiejskich

Miejski Dom Kultury od wielu lat współpracuje  i koordynuje pracę Kół Gospodyń Wiejskich z naszej gminy, których obecnie jest 23.

 • Anna Orłowska, przewodnicząca Gminnej Rady KGW, Kraśnica        
 • Dulnikiewicz Bożena,   Bielowice        
 • Wojtun Ewa,   Bukowiec        
 • Grabowska Ewa,    Brzustówek       
 • Wiktorowicz Krystyna,    Dzielna        
 • Furczyńska Rozalia,    Januszewice        
 • Podlaska Krystyna, Kraszków       
 • Fura Bożena,    Kraśnica        
 • Czarnecka Ewa,    Kruszewiec Kol.       
 • Białas Grażyna,    Kruszewiec wieś       
 • Jaworska Halina,   Modrzew       
 • Michałowska Helena,    Mroczków Duży       
 • Lewandowska Maria, Mroczków Gość.       
 • Wdówka Aneta,    Ogonowice       
 • Jędrzejczyk Maria,    Ostrów        
 • Wiktorowicz Zofia,    Różanna        
 • Karbownik Barbara,   Sitowa       
 • Stępień Alicja,    Sołek        
 • Ślęzak Natalia,    Wygnanów        
 • Nowak Elżbieta, Karwice       
 • Wijata Emilia,    Wola Załężna        
 • Madej Bogusława,    Kliny        
 • Sroka Iwona,    Adamów       
 • Kata Ewa,   Libiszów Kol.     
Koła Gospodyń Wiejskich reprezentują swoje środowiska na różnych przeglądach i konkursach, gdzie wykonują pieśni i przyśpiewki regionalne, prezentują obrzędy ludowe np.

 • Konkurs Pieśni Maryjnej w Mroczkowie Gościnnym,
 • Przeglądy Zespołów Obrzędowych, 
 • Ogólnopolski Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w Przedborzu, 
 • Ogólnopolski Festiwal „Ziemia i pieśń” w Szprotawie
 • Baba Wielkanocna,
 • Stół Wielkanocny.
Biorą udział w różnych imprezach. Do najważniejszych należą Dożynki i Kusoki.

Podczas Dożynek KGW prezentują zarówno dorobek artystyczny jak i dorobek swojej wsi. Możemy podziwiać przepiękne wieńce dożynkowe, wspaniałe ludowe stroje, zobaczyć czynności gospodarskie, zawody między gospodarzami, oglądać piękne zagrody, zwierzęta, czy kosztować regionalne  potrawy. W 2006 po raz pierwszy wszystkie KGW zaprezentowały na scenie swoje umiejętności wokalne. 
Kusoki to przede wszystkim dobra ostatkowa zabawa z mnóstwem potraw przygotowanych przez członkinie KGW. 

Oprócz tego biorą udział w innych imprezach są to: 

 • Jarmark Opoczyński,
 • Dni Parafialne, 
 • Sobótki,
 • Jarmark Wojewódzki w Łodzi,
 • Festiwal „Na Styku Małopolski i Mazowsza”,
 • Biesiada Ludowa pod hasłem „Opoczyńskie Jadło Śpiewką Okraszone”.
KGW są kontynuatorkami tradycji ludowych (członkinie wykonują wycinanki z bibuły, stroiki świąteczne, haftują, gotują regionalne potrawy, organizują zabawy ludowe, śpiewają piosenki i przyśpiewki, ważne są spotkania, na których kontynuują dawne zajęcia wiejskie typu pierzawka, kiszenie kapusty; organizują kursy kroju i szycia, gotowania, pieczenia, dekorowania stołu na przyjęcia, pokazy potraw regionalnych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Organizują święta okolicznościowe np. Andrzejki, Dzień Matki, Dzień Babci, Dzień Dziadka.
KGW współpracują z organizacjami, które działają na wsiach: z Radą Sołecką, Klubami Sportowymi, Świetlicami Wiejskimi, szkołami. KGW organizują wycieczki i pielgrzymki.

Bardzo cieszy fakt, że mamy coraz więcej kół KGW. Świadczy to o potrzebie integracji na wsi.

Nasze KGW posiadają również cztery zespoły śpiewacze „Sitowianki” z Sitowej, „Kraśniczanki” z Kraśnicy, „Bukowianki” z Bukowca Opoczyńskiego i „Wolowianki” z Woli Załężnej, z którymi pracuje instruktor Kamilla Biniek - Kaczorowska. Zespoły i poszczególni soliści odnoszą sukcesy na konkursach i przeglądach:

 • udział w konkursie Pieśni i Poezji Maryjnej w Mroczkowie Gościnnym
 • udział w  Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w Przedborzu
 • występ na Dożynkach Gminnych
 • udział w Ogólnopolskim Festiwalu „Ziemia i Pieśń” w Szprotawie
 • udział w Misterium Bożonarodzeniowym w Opocznie
 • udział w konkursie Pieśni i Poezji Maryjnej w Mroczkowie Goscinnym
 • udział w 23 Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w Przedborzu
 • kolędowanie w Seminarium Duchownym w Radomiu
 • kolędowanie w Sołku w kościele pw. Św. Barbary itp.
Oprócz w/w występów nasze zespoły swoimi występami uatrakcyjniały wiele innych imprez np. Dni Białaczowa, Festyn Sobótkowy w Ostrowie, Festyn Parafialny w Opocznie, 30 – lecie Muzeum Regionalnego w Opocznie, występy artystyczne na Kusokach i jeszcze wiele innych.

W ostatnich latach KGW zorganizowały spotkania na szczeblu powiatowym:
1. Spotkanie opłatkowe
2. Dzień Kobiet
W obydwu uroczystościach wśród zaproszonych gości  brała udział Poseł na Sejm RP pani Krystyna Ozga. Pani poseł jest bardzo zainteresowana działalnością KGW w naszej gminie. Zawsze służy pomocą i radą.                        
3. Spotkanie integracyjne KGW w Miedznej Murowanej na Stanicy Harcerskiej. Oprócz naszych pań gościły tam KGW z powiatu piotrkowskiego, tomaszowskiego i opoczyńskiego na czele z przewodniczącymi KGW oraz zaproszeni goście, m.in. pani Krystyna Ozga, Poseł na Sejm RP, pan Artur Bagieński, wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego, pani Barbara Rytych, przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Kobiet i wielu innych znakomitych gości.
4. Wielkanocną Babę, gdzie nasze koła były gospodarzem konkursu, w którym wzięło udział około 20 delegacji z 3 powiatów.

Duża liczba KGW na naszym terenie świadczy o tym, że ludzie pragną pobyć ze sobą, rozmawiać, wymieniać doświadczenia. Kobiety mają coraz większą świadomość społeczną. Pragną realizować się nie tylko w domu ale również wśród innych. Do naszych kół należą coraz młodsze kobiety. Mimo techniki, komórek i internetu najważniejszy jest kontakt bezpośredni. Nie można się od siebie oddalać, zamykać na innych. Bycie ze sobą bardzo zbliża ludzi i poszerza ich horyzonty a jednocześnie pozwala zachować nasze dziedzictwo kultury dla jeszcze wielu pokoleń.