A A A    

Kontakt

Deklaracja dostępności

Dodano: 16 marca 2021 przez: Administrator   Wyświetleń: 3514

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej mdkopoczno.pl Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie. Data publikacji strony internetowej: 2021-03-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-16. Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Kontakt

Kontakt

Dodano: 20 marca 2015 przez: Administrator   Wyświetleń: 73978

Miejski Dom Kultury  im. Tadeusza Sygietyńskiego ul. E. Biernackiego 4 26-300 Opoczno NIP: 768-12-37-042 tel. 44 786 24 65 fax 44 786 24 65 wew. 12 www.mdkopoczno.pl   SEKRETARIAT tel. 44 786 24 65 e-mail: sekretariat@mdkopoczno.pl DYREKTOR  Zdzisław Miękus tel. 44 786 24 65 wew. 18 KSIĘGOWOŚĆ tel. 44 786 24 65 wew. 14 KADRY tel. 44 786 24 65 wew. 13