Dziękujemy!

Dodano: 2021-02-22 | Autor: Katarzyna Kuleta | Wyświetleń: 32

W ubiegłym roku, przez kilka miesięcy, z pomieszczeń i sal Miejskiego Domu Kultury korzystała kadra nauczycielska oraz uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Opocznie. MDK udostępnił swoje pomieszczenia z racji remontu, który w tym czasie odbywał się w szkole.

Nasza i instytucja kultury wraz z Gminą Opoczno otrzymały podziękowania od Pani Małgorzaty Zacharskiej, dyrektor szkoły, których treść publikujemy poniżej:

 

W imieniu własnym oraz społeczności szkolnej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Opocznie serdecznie dziękuję Burmistrzowi Opoczna, Panu Dariuszowi Kosno oraz Dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury w Opocznie Panu Zdzisławowi Miękusowi za wyrażenie zgody na korzystanie z sal i pomieszczeń MDK w Opocznie podczas trwającego od czerwca do grudnia 2020 remontu budynku szkoły. Dzięki temu, pracownicy, rodzice, a przede wszystkim nasi uczniowie mieli możliwość normalnej pracy i nauki. W minionym roku udało nam się – w charakterze partnera -zrealizować wspólny z Muzeum Regionalnym w Opocznie, MDK i Gminą Opoczno projekt „Zagraj mi muzykancie”.  Szkoła – jako znacząca instytucja kultury – nadal otwarta jest na współpracę z Gminą Opoczno, Miejskim Domem Kultury w Opocznie oraz pozostałymi instytucjami promującymi kulturę  w naszym mieście.

Z wyrazami szacunku:

Małgorzata Zacharska

Dyrektor Szkoły

 

Dziękujemy za słowa wdzięczności i zapewniamy o dalszej współpracy.