A A A    

Jest projekt, szukamy środków na realizację ...

Kategoria: Aktualności   Dodano: 01 lutego 2022    Wyświetleń: 1450   Autor: MDK Opoczno

Po kilku miesiącach wytężonych prac, wykonywanych analiz oraz niezbędnych ekspertyz do Miejskiego Domu Kultury dotarła dokumentacja projektowa modernizacji sali widowiskowej MDK.

W pierwszym kwartale minionego roku informowaliśmy, że Miejski Dom Kultury w Opocznie, dzięki decyzjom burmistrza Opoczna Dariusza Kosno, przystąpił do długo wyczekiwanych działań zmierzających do remontu sali widowiskowej MDK. Pierwszym krokiem w tym kierunku było sporządzenie projektu technicznego modernizacji sali widowiskowej. Wykonany projekt będzie stanowił bazę do sporządzenia kosztorysu planowanej inwestycji, co pozowoli na podjęcie dalszych działań w celu zdobycia środków na sfinansowanie tej niezbędnej inwestycji.

Dlaczego niezbędnej?

Budynek MDK w Opocznie ma ponad 40 lat i jeśli chodzi o rozwiązania techniczne i infrastrukturalne to lata swojej świetności ma już za sobą. Wprawdzie w ostatnich latach w MDK systematycznie wykonywane są prace modernizacyjne m.in. remont łazienek oraz montaż wentylacji na sali widowiskowej, czy zakupy sprzętu oświetleniowego lub audio, to jednak reprezentacyjna sala odbiega od standardów współczesnej sali tego typu.

Wystarczy powiedzieć, że jest to jedyny obiekt w instytucjach kultury byłego województwa piotrkowskiego, posiadający oświetlenie sceniczne sterowane za pomocą tyrystorów. Tylko dzięki pomysłowości pracowników technicznych MDK archaiczna sterownia jeszcze działa. Obecnie obiekty tego typu wyposażone są w nowoczesne, energooszczędne oświetlenie ze sterowaniem elektronicznym.

- Wykonany projekt zakłada kompleksową modernizację sali oraz poprawę jej funkcjonaliści i komfortu widzów - mówi Zdzisław Miękus, dyrektor MDK Opoczno. Zaplanowana została kompleksowa przebudowa widowni z wymianą foteli, zwiększeniem odległości pomiędzy poszczególnymi rzędami wraz z wytyczeniem nowych ciągów komunikacyjnych. Te będą po remoncie znajdowały się m.in. w 1/3 szerokości sali po obydwu stronach, dzieląc widownię na trzy sektory.

Przywrócone zostaną dwa wejścia na salę, jak w pierwotnym projekcie budynku, z obecnej sali kameralnej, która będzie salą wielofunkcyjną. W dniach dużych wydarzeń będzie pełniła rolę szatni i miejsca oczekiwania na wejście na widownię, a w dni kiedy na sali widowiskowej nie będzie żadnych wydarzeń nadal będzie dodatkową salą na mniejsze spotkania, zajęcia, itp.
W bezpośrednim sąsiedztwie obecnych wejść/wyjść bocznych wyznaczone zostały specjalne miejsca z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami korzystających z wózków.

Bezpośrednio z widowni będzie możliwe przejście do pomieszczeń technicznych realizatora dźwięku, oświetlenia oraz projektorni kinowej. Przejście to będzie jednocześnie stanowiło dodatkowe wyjście ewakuacyjne z sali widowiskowej.
Istniejąca boazeria zostanie zdemontowana a w jej miejsce zamontowana zostanie nowa okładzina z drewna impregnowanego ciśnieniowo, tak aby utrzymać naturalną akustykę sali, która zdaniem wielu występujących w MDK jest jedną z najlepszych w kraju. Demontaż boazerii pozwoli na rozprowadzenie nowej sieci energetycznej, dźwiękowej, światłowodowej oraz sterowniczej.

Ponadto część sali nad widownią zostanie podwyższona poprzez wyburzenie istniejących sufitów podwieszanych, w miejsce których zastosowane zostaną nowoczesne rozwiązania poprawiające akustykę sali a jednocześnie mające wpływ na lepszą wymianę powietrza w pomieszczeniu. Dopełnieniem instalacji technicznych będzie nowoczesny system wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją i odzyskiem ciepła.

Modernizacji ulegnie również sama scena i jej mechanika. Dotychczasowe sztankiety, kulisy i kurtyny obsługiwane ręcznie zastąpione zostaną urządzeniami sterowanymi elektrycznie. Podłoga sceny zostanie wylana betonem, a na tak wykonanej wylewce położone zostaną na nowo deski sceniczne. W centralnej części sceny zaplanowano zapadnię hydrauliczną, ułatwiajacą dostęp do magazynów technicznych ulokowanych w piwnicach budynku. Ponadto scena zostanie wyposażona w dodatkowy kinowy ekran zwijany, co pozwoli na pełniejsze wykorzystanie sali na organizację imprez.

W przypadku instalacji oświetleniowej i dźwiękowej, projekt przewiduje montaż nowego, energooszczędnego oświetlenia scenicznego oraz efektownego (ruchome głowy, stroboskopy, kolorowe doświetlacze itp.), z możliwością elektronicznego sterowania z kilku wyznaczonych miejsc. Podobnie zaplanowano obsługę systemu nagłośnienia scenicznego, które ma być podwieszane na specjalnej rampie, tak aby nie zakłócać widoku występujących na scenie.
Prace modernizacyjne dotyczyć będą również zewnętrznych części budynku MDK. I tak od strony basenu przebudowane zostaną podjazdy dla niepełnosprawnych. Zamontowane zostaną specjalne barierki, a obecne wyjście z sali zostanie zabudowane tzw. przedsionkiem akustycznym, tak aby do wnętrza sali nie docierały żadne odgłosy z zewnątrz.

Od strony północnej wyburzeniu ulegną obecne schody prowadzące do zaplecza technicznego sceny, a w ich miejsce zamontowane zostaną nowe schody wraz z urządzeniem ułatwiajacym dostęp do sceny osobom na wózkach.

- Cieszy mnie fakt, że wreszcie po kilku latach, kiedy tylko mówiono o konieczności remontu reprezentacyjnej sali opoczyńskiego MDK, udało nam się podjąć konkretne działania - mówi Tomasz Łuczkowski, zastępca burmistrza Opoczna. - Zdajemy sobie sprawę, że nie będzie to inwestycja tania. Szacujemy wstępnie, że koszt modernizacji sali wyniesie ok. 10 mln złotych, ale przy obecnej inflacji oraz w dobie panoszącej się drożyny nie można na dzień dzisiejszy podać realnych kwot. Inwestycja ta jest jednak niezbędna aby nasz dom kultury stał się wizytówką nie tylko Opoczna i gminy, ale także wizytówką stolicy powiatu opoczyńskiego. Stąd mamy nadzieję, że w działania władz Opoczna, mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania, włączą się wszystkie środowiska

Tak duża inwestycja to wielkie wyzwanie dla samorządu i dyrektora MDK, ale Gmina Opoczno w ostatnim czasie pokazała swoją skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Dwie inne samorządowe instytucje kultury Gminy Opoczno: Muzeum Regionalne i Miejska Biblioteka Publiczna im. S. Janasa jeszcze w tym roku będą modernizowane. W obydwu placówkach m.in. wymianie ulegną pokrycia dachowe. - Jesteśmy zatem pewni, że także na to zadanie uda się zdobyć finansowanie - podsumowuje T. Łuczkowski.

Wizualizacja sali widowiskowej

Projekt sali widowiskowej

Projekt sali

 

Kalendarium

Najnowsze artykuły

Koncertowy piątek!

Dodano: 22 czerwca 2022     Autor: MDK Opoczno

Kartki z podróży po Ukrainie - zapraszamy na wernisaż

Dodano: 22 czerwca 2022     Autor: Katarzyna Kuleta

LATO CZEKA!

Dodano: 21 czerwca 2022     Autor: Katarzyna Kuleta

Najczęściej czytane

Kino MDK w styczniu 2022

   Wyświetleń: 3473    Autor: Piotr Kłodawski

ZA GRANICĄ ŻARTÓW – KABARET NOWAKI

   Wyświetleń: 2013    Autor: MDK Opoczno

Zapraszamy na ferie do MDK!

   Wyświetleń: 1250    Autor: MDK Opoczno