MDK w sieci na kulturę!

Dodano: 2021-04-21 | Autor: Katarzyna Kuleta | Wyświetleń: 88

Miejski Dom Kultury realizuje projekt „Sieć na kulturę”, w ramach którego przeprowadzone zostaną bezpłatne zajęcia online dla dzieci w wieku od 10 do 14 lat. Tematem szkolenia będzie „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”.

- W trakcie trwania zajęć dzieci poznają między innymi możliwości pozyskiwania grafik i zdjęć oraz wykorzystania ich w swoich twórczych działaniach. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się również o narzędziach do obróbki graficznej i tworzenia projektów, a także zdobędą umiejętności związane z zasadami projektowania wizualnego - zaznacza Katarzyna Kuleta, koordynatorka przedsięwzięcia.

Jak dodaje Zdzisław Miękus, dyrektor MDK, Miejski Dom Kultury wychodzi z propozycją atrakcyjnego szkolenia, dzięki któremu młodzi użytkownicy Internetu poznają podstawy projektowania graficznego. - Wiedzę i umiejętności z tego zakresu uczestnicy szkolenia będą mogli kreatywnie wykorzystywać między innymi w szkole i w domu - mówi.

Dzięki projektowi nowe umiejętności nabędą również pracownicy MDK, którzy rozszerzą swoją wiedzę z innowacyjnych technologii. Warto zaznaczyć, że po zakończeniu projektu opoczyńska instytucja kultury zyska nowy sprzęt w postaci laptopów i tabletów.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).