Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym

Dodano: 2019-05-15 | Autor: Katarzyna Kuleta | Wyświetleń: 454

Miejski Dom Kultury im. T. Sygietyńskiego w Opocznie jest współorganizatorem konkursu plastycznego pn. „Medycyna w trosce o nasze zdrowie”, organizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną.

Do udziału w konkursie zapraszamy: przedszkolaków (kategoria I), uczniów klas I-III (kategoria II), uczniów klas IV-VI (kategoria III), uczniów klas VII-VIII + gimnazjum (kategoria VI), uczniów szkół ponadgimnazjalnych (kategoria V) oraz uczniów i osoby niepełnosprawne (kategoria VI).

Główne cele konkursu to m.in.: przedstawienie roli służby zdrowia w utrzymaniu, potęgowaniu i przywracaniu zdrowia społeczeństwa, kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie, promowanie zachowań prozdrowotnych wśród uczniów oraz prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej techniką malarską lub rysunkową tożsamej z hasłem konkursowym w formacie A4 lub A3 .

UWAGA! Prace wraz z załącznikami dostępnymi na stronie internetowej głównego organizatora, a więc www.psse.opoczno.pl należy przesłać do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Opocznie w terminie do 28 maja br. do godz.15.00 (wtorek).

Spotkanie finałowe i otwarcie pokonkursowej wystawy prac odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Opocznie 12 czerwca o godz. 13.00.

Oceny prac dokonywać będzie Komisja powołana przez organizatora składająca się z pracowników PSSE w Opocznie oraz MDK w Opocznie.

Jury weźmie pod uwagę: dopełnienie wymagań formalnych, zgodność pracy z tematem, pomysłowość i kreatywność, a także walory artystyczne, edukacyjne i estetyczne.