Złoty Mikrofon 2019

Dodano: 2019-02-19 | Autor: Administrator | Wyświetleń: 5632

Miejski Dom Kultury w Opocznie serdecznie zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Złoty Mikrofon" 2019.

Konkurs odbędzie się 29 marca 2019 r. o godz. 9:00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie.

Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie do 28 lutego 2019 r. wyłącznie drogą mailową na adres: zlotymikrofon.mdkopoczno@gmail.com czytelnie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA oraz NAGRANIA DEMO (przez nagranie demo rozumie się nagranie piosenki, którą Uczestnik wykona na Konkursie). Nagranie demo nie musi być profesjonalne, studyjne. Dopuszcza się nagrania mp3, nagranie dyktafonem, telefonem, linki do nagrań na YouTube, a także linki do dysku z nagraniem.

ZGŁOSZENIA NADESŁANE PO WW. TERMINIE NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ.

4 marca 2019 r. na stronie www.mdkopoczno.pl oraz fanpage'u MDK Opoczno organizator poda imiona i nazwiska osób zakwalifikowanych do Konkursu - max. 100 osób. Osoby zakwalifikowane zobowiązane są do wpłacenia na konto organizatora akredytacji w kwocie 30 zł do 7 marca 2019 r.

Do udziału w Konkursie zapraszamy solistów w 4 kaegoriach wiekowych:

KATEGORIA I  (klasy 1-3 szkoły podstawowej)

KATEGORIA II  (klasy 4-6 szkoły podstawowej)
KATEGORIA III (klasy 7-8 szkoły podstawowej oraz gimnazjum)
KATEGORIA IV (szkoły średnie oraz dorośli do 26 lat).

Komisja konkursowa przyznaje w każdej kategorii wiekowej: I, II, III miejsce oraz wyróżnienia (nagrody finansowe).

Jury przyzna także nagrodę główną GRAND PRIX - statuetkę „Złoty mikrofon” dla  najlepszego wykonawcy Konkursu  połączoną z nagrodą finansową.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

REGULAMIN, KARTA ZGŁOSZENIA, KLAUZULA INFORMACYJNA