Plany zajęć

 

Chór Seniora „Zorza”, sala 44

Próby odbywają się w środy od godz. 14.00 do 16.00
instruktor: Halina Biniek
 
Próby Zespołów Śpiewaczych Kół Gospodyń Wiejskich

instruktor: Kamilla Biniek-Kaczorowska
Sitowianki – wtorek od 16.00 – 18.00
Kraśniczanki – czwartek od 18.00 – 20.00
Wolowianki – wtorek od 18.00 – 20.00
Bukowianki – wtorek od 20.00 – 22.00

 

Plany zajęć dla poszczególnych kół zainteresowań: